Wczytuję dane...
Akcjonariat

Dane firmy:

SHOES FOR FUN S.A. z siedzibą w Warszawie

adres: ul. Bema 60A, 01-225 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000912683, 

NIP 9442254765, Regon 367056060

Kapitale zakładowym w wysokości 104.367,00 zł, opłaconym w całości.

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta 2022Sprawozdanie Zarządu 2022

Sprawozdanie Finansowe 2022 dodatkowe info.Bilans i RZiS Spółki 2022Bilans oraz RZiS Spółki 2021

Sprawozdanie Finansowe 2021 dodatkowe info.

Sprawozdanie Zarządu 2021 

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta 2021 

Bilans oraz RZiS Spółki 2020Statut Spółki