Wczytuję dane...
Relacje Inwestorskie

Dane firmy:

SHOES FOR FUN S.A. z siedzibą w Warszawie

adres: ul. Bema 60A, 01-225 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000912683, 

NIP 9442254765, Regon 367056060

Kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, opłaconym w całości.

Zarząd:

Rada Nadzorcza:

  

Statut Spółki Shoes for Fun S.A. 

KRS - odpis z dnia 13.09.2021r.

Akcjonariat Spółki

Komunikaty, Informacje Spółki

Bilans Spółki 2019

Bilans oraz RZiS Spółki 2020

Dokument Informacyjny o Emisji

Ogłoszenie wzywające Emisji

Media napisały o nas: