Reklamacja

Reklamację można zgłosić logując się na swoim koncie w sklepie SlippersFamily.com w panelu Klienta lub skorzystać z formularza, który znajduje się poniżej. W przypadku odsyłania produktu na reklamację prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu i zabezpiczeniu go przez ewentualnymi uszkodzeniami, gdyż może to obniżyć wartość reklamowanego produktu. Do reklamowanego obuwia prosimy dołączyć formularz reklamacyjny dostępny poniżej.

Formularz reklamacyjny mogą Państwo pobrać w dwóch wygodnych formatach:
A) Aby pobrać formularz w formacie .doc prosimy kliknąć TUTAJ.
B) Aby pobrać formularz w formacie .pdf prosimy okliknąć TUTAJ.


Adres korespondencyjny (do wysyłki reklamowanego produktu):
SlippersFamily.com
ul. Czereśniowa 156a,
02-456 Warszawa,


Ze swojej strony - w ciągu maksymalnie 14 dni ustosunkujemy się do Państwa reklamacji i powiadomimy drogą mailową o jej rozpatrzeniu. Jeśli reklamacja zostanie uznana - naprawimy lub wymienimy reklamowany produkt na pełnowartościowy. Zwrócimy także koszty związane z odesłaniem reklamowanego zgodnie z obowiązującym prawem (koszty to najtańsza możliwa przesyłka ofertowana w sklepie). W przypadku braku towaru do wymiany - zwrócimy należność w ciągu maksymalnie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji. Należność zostanie wpłacona na konto bankowe, z którego dokonano przelewu lub skontaktujemy się z Państwem by ustalić gdzie zwrócić środki w przypadku płatności kartami.


Jednocześnie pragniemy poinformować, iż reklamacje mogą nie zostąć uznane, w przypadku:
- uszkodzenia powstałe niezależnie od nas, tj. mechaniczne (obicia, otarcia, rysy, nacięcia),
- przetarte spody obuwia, wynikające z użytkowania,
- reklamacja dotyczy części wymiennych obuwia tj. np. wkładki profilaktyczne,

- uszkodzone bądź wyrwane w sposób niezależny od nas elementy obuwia (np. klamerki czy rzepy),
- naturalne zużycie obuwia, gdzie warto pamięać, iż zużycie w krótkim czasie nie jest zużyciem naturalnym,
- wady, które powstały w przypadku przemoczenia obuwia, w tym np. prania w pralce
- wady powstałe na skutek czyszczenia i mycia obuwia środkami do tego nie przeznaczonymi,
- plamy, które pojawią się na obuwiu w skutek działań niezależnych od nas, tzw. czynników zewnętrznych.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji:
1) LiveChat na stronie sklepu (w prawym dolnym rogu), można także zostawić wiadomość tekstową w razie nieobecności konsultanta.
2) Tel.: 795 160 846, w godzinach 9:00 - 16:00.
3) E-mail: sklep@slippersfamily.com


Wyciąg z regulaminu w zasadnym zakresie:
VII. REKLAMACJE i POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE. NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ. WYMIANA ROZMIARU/WZORU

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą Kodeks cywilny oraz ustawą z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. nr ... z dnia 24.06.2014r. poz. 827).
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. nr ... z dnia 24.06.2014r. poz. 827).
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 4 poniżej. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Produktu z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Produktu.
4. Klient posiadający konto użytkownika w sklepie internetowym składa pisemną reklamacje po zalogowaniu się do konta i wyszukanie w zakładce moje konto Produktu, który zakupił i chce reklamować. Po odnalezieniu odpowiedniego produktu wybiera "Reklamacje" i wypełnia dane zawarte w Fomularzu reklamacyjnym. Klient nie posiadający konta użytkownika wysyła zgłoszenie reklamacyjne (podając datę zakupu lub numer zamówienia oraz przyczynę reklamacji i oczekiwania) na adres email: reklamacje@slippersfamily.com lub ewentualnie sklep@slippersfamily.com.
5. Podstawą reklamacji może być w szczególności: dostarczenie innego Produktu niż zamawiany przez Klienta, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie przez Sprzedającego niewłaściwej liczby Produktów.
6. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od chwili otrzymania Produktu od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta, drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e-mail.

7. Klient zgłaszający reklamacje powinien dostarczyć reklamowany produkt w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem jego zakupu. Brak oryginalnego opakowania nie ma wpływu na rozpatrzenie reklamacji.
8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość naprawy reklamowanego Produktu lub wymiany reklamowanego Produktu na nowy lub też w przypadku powtarzającej się wady - zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta w korespondencji ze Sprzedającym. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie do 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

9. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu ponosi Sprzedający.s
10. Koszt dostarczenia i odesłania Produktu/ów wymienianego/nych na inny rozmiar lub wzór do Sprzedającego pokrywa Klient.
11. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
12. W przypadku zamówienia przez Klienta niewłaściwego rozmiaru lub wzoru, Klient po uprzednim zawiadomieniu Sprzedającego o woli wymiany, (celem ustalenia dostępności Produktu), ma prawo odesłać zamówiony/e Produkt/y, z adnotacją informującą na jaki rozmiar czy wzór Sprzedający ma wymienić Produkt/y.