Zwrot

Otrzymany od nas towar mogą Państwo zwrócić do nas bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Zwracany przez Państwa towar musi być odesłany z kompletną zawartością oraz nie będzie nosić śladów użytkowania. W przypadku odsyłania produktu prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu i zabezpiczeniu go przez ewentualnymi uszkodzeniami, gdyż może to obniżyć wartość zwracanego produktu.

Jaka jest zasada zwrotu?
1. Mają Państwo prawo do rezygnacji zarówno z całego zamówienia jak i jego części.
2. Zwrot płatności zostanie wpłacona na podane przez Państwa konto bankowe lub podaną inną formę zwrotu.
3. Koszt wysyłki zwracanego towaru pokrywa kupujący.
4. Do zwracanej przesyłki należy dołączyć oświadczenie rezygnacji z zamówienia (można skorzystać z formularza dostępnego niżej, co znacznie ułatwi proces):

Gorąca prośba od nas do Was :) Na zapakowanej już paczce prosimy o napisane słowa "ZWROT". Przyśpieszy to możliwość dokonania zwrotu dla Was! :)

Adres korespondencyjny (do wysyłki zwracanego produktu):
SlippersFamily.com
"Dział Zwrotów"
ul. Czereśniowa 156a, 
02-456 Warszawa,


Poniżej pobrać mogą Państwo formularz zwrotu w formie dokumentu word (.doc) oraz pliku .pdf.
A) Aby pobrać formularz w formacie .doc prosimy kliknąć TUTAJ.
B) Aby pobrać formularz w formacie .pdf prosimy okliknąć TUTAJ.W razie dodatkowych pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji:
1) LiveChat na stronie sklepu (w prawym dolnym rogu naszego sklepu), można także zostawić wiadomość tekstową w razie nieobecności konsultanta.
2) Tel.: 795 160 846, w godzinach 08:00 - 16:00.

3) E-mail: sklep@slippersfamily.comWyciąg z regulaminu w zasadnym zakresie: 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy na piśmie, pisząc na adres Sprzedającego, tj. ul.Czereśniowa 156a, 02-456 Warszawa lub pisząc na adres email: sklep@slippersfamily.com , w terminie do 14 dni (słownie dni: czternaście), licząc od dnia dokonania zakupu Produktu.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie wypełnionego Formularza Ostąpienia od Umowy lub pisemnego, jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży (podając w szczególności imię i nazwisko, numer zamówienia, adres korespondencyjny, datę odbioru Produktu), na adres Sprzedającego,przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. W przypadku jednak, gdy zwrócony Produkt/ty posiada/ją uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Produktu z umową.
6. Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący,
sprzedający ma obowiązek zwrócenia kosztów najtańszej oferowanej formy wysyłki dostępnej w sklepie.
7. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta 
w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie w formularzu o odstąpieniu od umowy lub oświadczeniu.